​Velkommen til Opholdsstedet Altinget

​Altinget er et socialpædagogisk opholdssted, som er godkendt jf. SL § 66, stk. 1, nr. 5.

Opholdsstedet Altinget er privat ejet og har eksisterende siden 1995. Vi har i løbet af årene oparbejdet et indgående kendskab til vores målgruppe og den pædagogiske praksis, som højner vores brugeres udvikling og trivsel.

Vi er et familiært sted. Vi har ordret ”familiært” i vores værdigrundlag og tilstræber, at leve op til værdien i den pædagogiske praksis på opholdsstedet. Vores rammer bærer præg af, at det er et hjem for de børn og unge, vi har boende. En tryg base er en af forudsætningerne for et menneske trives og udvikles.

Vi er gode til at få skabt mellemværende med vores børn og unge, og deres forældre, som senere bliver til tillidsfulde og bæredygtige relationer.

Glædelig Jul & Godt Nytår
20-12-2016
Kære børn, unge og forældre, sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartnere. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt og lykkebringende Nytår.
Læs mere