Go to Top

Til sagsbehandler

Kerne- / Delydelser

ALTINGET huser to afdelinger og er et privatejet socialpædagogisk opholdsted, godkendt til at drive opholdssted jf. serviceloven § 142 stk. 5​

Venligst kontakt os for information ang. visitations oplysninger og aktuelle priser