§76 – Udslusning/Efterværn

Udslusning og efterværn:

​ALTINGET tilbyder vores beboere bo-træning, udslusning og efterværn jf. SL. § 76 stk. 2, 3 og § 3 aktivitet, efter den unge er fyldt 18 år. Foranstaltningen kan gælde indtil den unge er fyldt 23 år.

Et ophold på ALTINGET kan således afsluttes med udslusning til egen bolig, med hjælp og støtte fra ALTINGET, hvor der bliver udarbejdet og skræddersyet en individuel struktur- og udslusningsplan for den enkelte beboer, som er meget nøje tilpasset den enkelte unges kompetencer og ståsted.

Vi har arbejdet med udslusning i over 10 år og kan derfor udvise indgående erfaring på området. Det varierer meget fra ung til ung, hvor intensiv kontrollen skal være, men som udgangspunkt er kontrollen massiv i opstarten. Det er meget vigtigt at opstartsfasen går godt for udslusningens videre forløb.

På ALTINGET arbejder vi bl.a. ud fra følgende udslusningsmodeller:

Model 1:

Den unge bliver efter et halvt års botræning på opholdsstedet sluset ud i egen bolig i Farsø by eller omegn. Kontaktpersonen hjælper med indretningen og div. indkøb dertil. Uddannelse / arbejde påbegyndes og der bliver udarbejdet overskuelige fremtidsperspektiver i tæt samarbejde med den unge. Der er max. 2 voksne primære kontakter. Det er vores erfaring at to voksne pr. ung er optimalt for kommunikationen.

Model 2:

Den unge bliver efter et halvt års botræning sluset ud i lejlighed/kollegieværelse i uddannelsesbyen. Det måtte være Aalborg, Aars, mv. Model 2 henvender sig typisk til de beboere der er mere modne og selvstændige, som ved hvad de vil. Kontakten fra ALTINGET er massiv i opstarten af forløbet. Den unge bliver klædt på til de udfordringer, der måtte være i forbindelse med bolig, økonmomi, uddannelse, arbejde, socialisering mv. Gradvist som den unge bliver mere selvstændig og ansvarsbevidst nedsættes støtten/rådgivningen fra ALTINGET.

Det er et meget stort skridt for de unge beboere på ALTINGET at flytte ”hjemmefra”. Det er derfor utrolig vigtigt for ALTINGET, at vi sikrer os, at de unge er så klar så muligt, inden de fysisk flytter fra opholdstedet.

Botræning:

Botræning kalder vi trinet før den reelle udslusning. Den unge og kontaktpersonen udarbejder i fællesskab en arbejdsplan, som bliver forlagt den udslusningsansvarlige. Planen skal indeholde fokusområder, som den unge skal begynde at arbejde med, områder der er afgørende for, om den unge kan blive rustet til en evt. udslusning i egen bolig.

Der indlægges delmålsmøder af den udslusningsansvarlige for at sikre, at den unge har den rigtige indstilling og modenhed til opgaven. Udslusning på ALTINGET er et tilbud til de unge der kan og vil prøve kræfter med et begyndende voksenliv. Udslusning på ALTINGET er i høj grad et teamwork, hvor begge parter kan lære meget af hinanden. De ansvarlige voksne på projektet stiller sig til rådighed med erfaring og gode råd, når der bliver behov for det.

Ambitionerne med botræning:

Eks.

Den unge skal selv kunne stå op om morgenen.
Deltage aktivt i skolen/uddannelse. Tage ansvar for lektier og andre hjemmeopgaver.
Lave mad til husbehov. Brugen af diverse køkkenredskaber.
Den unge skal kunne rydde op/rengøre værelset/lejligheden.
Skal kunne handle fornuftigt ind, samt have forståelse for økonomi og budgetter.

Et typisk botræningsforløb på ALTINGET varer ca. ½ år – 1 år. Dette afhænger meget af den enkelte unges parathed og selvstændighed. De voksne skal, igennem dette forløb, hjælpe den unge og korrigere og revidere mål og delmål, når det bliver nødvendigt.

Fra udslusningens start og tre måneder frem skal opholdstedet have et værelse på standby, hvis nu projektet kikser. Det er en form for sikkerhedsforanstaltning, som tager hensyn til den unge, der måske er kommet på andre tanker, eller som ikke kunne klare kravene ved en sådan udfordring.

Udslusning på ALTINGET er et tilbud, som beboerne kan benytte sig af, tilbuddet er ikke nødvendigvis en del af opholdet på ALTINGET.

Det er meget vigtigt for os på ALTINGET, at hjælpe den unge videre i livet og sørge for, at overgangen til det voksne liv bliver så problemfrit så muligt.

Præcise individuelle løsninger:

Det er vigtigt, at vi er meget realistiske omkring den unges kvaliteter og ambitioner. Beboeren er med under hele planlægningen og har derfor også medansvar for disse beslutninger.

Hjælp og vejledning til integration i lokalsamfundet:

Det kan nogle gange være svært for vores beboere, at ”springe i armene” på samfundet og menneskene deri. Vi tager den unge i ”hånden” om nødvendigt og hjælper med kontakt til foreninger, klubber fritidsjob mm. Vi har efterhånden mange kontakter at trække på og de lokale foreninger og forretninger har altid taget godt imod os.

Organisere uddannelse-/arbejdsforløb:

Vi hjælper med at udarbejde en plan for fremtiden. Vi sætter tingene i perspektiv og gør det hele mere overskuelig for den enkelte unge. Igen gør vi brug af vores kontakter til lokalsamfundets erhvervsliv og uddannelsessteder.

Arbejde på venskaber og familiære kontakter:

Kontaktpersonen fortsætter samarbejdet med familien omkring den unge. Vi ser en vigtighed i at informere om den unges dagligdag og inviterer gerne til delmålsmøder. Vi kender vigtigheden i venskaber og hjælper til med at få ”bygget fundamentet til huset”.

Normeringen:

For hver ung tilknyttet udslusning/efterværn bliver der udarbejdet et individuelt behandlingstilbud med fokus på at gøre den unge så selvhjulpen, som overhovedet muligt. Normeringen kan derfor være varierende. Som udgangspunkt vil der være fast tilknyttet personale i lejligheden, som er synlige og gennemgående i hverdagen/weekender (15-20 timer pr. uge). Derudover vil den unges tidligere kontaktpersoner fra opholdsstedet være behjælpelige med etableringen, samt få klædt udslusnings- og efterværnsansatte på, til at gå ind i det kommende behandlingsarbejde med den unge. Hver 14. dag bliver der afholdt personalemøde, hvor det faste personale i udslusnings- og efterværn samt en repræsentant fra ALTINGETS ledergruppe deltager.

Antal pladser:

2 brugere

Opholdstakst:

Der henvises her til Tilbudsportalen.

Varigheden på opholdet:

ALTINGET indgår sammen med den unge og den anbringende kommune et samarbejde, hvor den unge tilbydes hjælp, støtte og vejledning til at kunne klare sig selv i egen lejlighed. Varigheden på denne foranstaltning er derfor individuelt betinget, men vil typisk afsluttes efter 1 – 1½ år.