§85 – Støttekontaktperson i Nordjylland

For at sikre at den unge kommer godt afsted ud i voksenlivet, tilbydes den enkelt ung en støttekontaktperson når han/hun flytter fra Altinget i Nordjylland. Dette kan varierer fra opkald til besøg eller deltagelse i møder med uddannelse, kommune og job. Ved at den unge tilbydes en støttekontaktperson, skabes en sikker og tryg overgang til voksenlivet.

For at skabe tryghed for den unge er det som ofte den unges tidligere kontaktpædagog der tilknyttes den unge. For at underbygge at den unge har en voksen han hun føler sig tryg ved, og har en god relation.