Anmeldelser Af Samarbejdspartnere

Nedenstående er en udtalelse ALTINGET har modtaget fra en af vores samarbejdspartnere gennem flere år.:

“Jeg har som rådgiver haft et konstruktivt samarbejde med Altinget igennem en årrække.”

“Kendetegnet har været, at Altinget inden en egentlig anbringelse, oprigtigt har forsøgt at sætte sig ind i de forskellige aspekter og forhold i sagen, for derved at vurdere om barnet eller den unge, vil kunne få den støtte det har brug for, men også om det enkelte barn passer ind i den gruppe af børn og unge der i forvejen er anbragt på Altinget.

Grundlaget for samarbejdet mellem socialrådgiver, familien og Altinget, har altid været med udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie – og ikke bare af ord men også tydelig handling.

Altinget har fagligt taget stilling til, hvordan de arbejder med de unge mennesker og deres børn. Der er også her sammenhæng med hvad Altinget fagligt oplyser de arbejder ud fra og hvad der i praksis er erfaret at de gør.

Der er oplevet en stor åbenhed for, dialog i forskellige forståelser for f.eks. en udfordring for barnet.

Forældresamarbejdet har været prioriteret højt, både når det har været godt og når der har været uenigheder.

Tæt samarbejde med socialrådgiver, for at koordinere, så familien ikke forvirres eller bekymres unødigt.

Der har været en åbenhed i samarbejdet mellem familierne, Altinget og forvaltningen, så der ikke blev dannet alliancer, men derimod opbygget en tillid til, at vi alle hver især gør det bedste vi kan for at understøtte de enkelte børn og unges udvikling. Denne åbenhed og det høje faglige niveau ses også i det skriftlige materiale; der er sammenhæng med hvad der bliver talt om og det der fremgår af statusrapporter og lignende.”

Med venlig hilsen

Camilla Brath
Socialfaglig konsulent

SKIVE KOMMUNE

Torvegade 10
7800 Skive