Beboeroplysning

Leveregler:​

“Med lov skal land bygges” – Står der i den Jyske Lov. Regler findes også på ALTINGET – og tro det eller lad være, så stiller vi også krav til de børn og unge vi har boende. Reglerne er til for, at vi alle kan forenes under samme tag. Krav stiller vi for at vores beboere kan udvikle sig. Udvikling sker, når man bliver udfordret på niveau og oplever at man lykkes.​​
På vores opholdssted lever vi efter tre overordende enkle leveregler:​
1. Det er de voksne der bestemmer.​
2. Man behandler andre som man gerne selv vil behandles af andre.
3. Ingen går til ro med uafsluttede konflikter/skænderier hængende over hovedet (den voksnes ansvar).

Kravsituationer:

  • Som ung beboer på ALTINGET lærer du, at stå op om morgenen. Du skal have badet, børstet tænder, luftet dynen, skruet ned for radiatoren og åbnet vinduet, fjernet tøj, våde håndklæder fra gulvet, inden du sætter dig ved morgenbordet. Klokken 07.10 skal du senest være ved morgenbordet. Hvis vejret tillader det, skal du cykle til og fra skole, så du frisk, klar og parat til at modtage undervisning.​​
  • På ALTINGET er der mødepligt ved hovedmåltiderne – morgen, middag og aften. Vi synes det er vigtigt, at vi tre gange om dagen er samlet, så vi kan være sammen og hver især kan berette om, hvad vi har foretaget os i løbet af dagen. Vi går op i, at vores beboere får en sund og varieret kost samt lærer at forberede og lave mad, hvorfor vores beboere hver især har en ugentlig maddag, hvor de med hjælp fra en voksen, står for at lave aftensmåltidet for husets beboere og ansatte. I tilfælde af at man bliver forhindret eller man ønsker at lave andre aftaler, ringer man i god tid eller indgår aftaler med en voksen fra ALTINGET. Ved eftermiddags kaffen og aftens kaffen er der ikke mødepligt.
  • Der afholdes en gang om ugen et husmøde/beboermøde, hvor beboerne har mødepligt, medmindre andet er aftalt med personalet. På dette møde drøftes stort og småt. Der kan blive givet generelle informationer fra personalet til beboerne. Beboerne kan informere personalet om forskellige ting, udtrykke ønsker og behov m.m.. På møderne er der mulighed for drøfte, hvordan det generelt står til i huset, trives beboerne, konflikter i huset kan blive taget op, grænsesætning kan være på som tema, planlægning af ferier m.m. Overordnet set lægges der vægt på, at møderne ses som et forum, hvor beboerne kan komme til orde og være med i beslutninger i og omkring huset.
  • Ved at være en del af fællesskabet på et opholdssted, fremmes den enkelte beboers trivsel. Man føler sig som en del af noget og får ejerskab i kulturen og det sociale sammenhold. Derfor gør vi voksne meget for, at vores beboere har det godt med hinanden og de motiveres til at indgå i fælles arrangementer, således at de derigennem bidrager til fællesskabet.​​​
  • Det forventes af vores beboere at de, i forbindelse med deres ophold og bo-træning, lærer at vaske deres tøj. Hver beboer har en fast vaskedag, som vi forventer, at den unge overholder. Beboeren vil få hjælp med vasketøjet, af de voksne, indtil man har sikret sig, at det er indlært.​​​
  • Hver torsdag bliver der gjort rent i huset. Som barn/ung deltager du aktivt i torsdags rengøringen af husets fælles arealer, samt rengøringen og oprydningen af beboernes egne værelser. Beboerne vil ligeledes her få hjælp og vejledning af de voksne på ALTINGET.​​​
  • Som et led i at gøre beboerne bevidste om, at have et sundt og livslangt liv med idræt/motionen, skal vores beboere minimum gå til en aktiv fritidsaktivitet om ugen.​​​
  • Som barn/ung på ALTINGET skal du være på dit hyggelige indrettede værelse i tidsrummet fra kl. 17:00 – 18:00 (kaldet stilletimen), hvor du har mulighed for at lave dine lektier og slappe af i dit eget selskab. Har du brug for hjælp til lektierne, roterer der en voksen rundt på værelserne.​