Hverdagen på Eska

Afd. ”Eska” indskriver målgruppen 6-18 år, og især med henblik på søskendeanbringelse.

Børn i alderen 6 til 15 år kendetegnes ved at være fyldt med energi og nysgerrighed, om at udforske og opleve verden. Barnet er sulten efter stimuli og barnets leg, fantasi og kreative side er i højsæde. Barnet ønsker at lære/gå i skole, og ønsker at basen (hjemmet) er trygt, stabilt og med troværdige, ansvarsfulde og stimulerende voksne.​

Overskrifterne for de værdier afdelingen har som omdrejningspunkt er som følger: ”Hvert barn har krav på omsorg, tryghed, opmærksomhed, kærlighed, opdragelse/stimuli, familiære rammer, samt krav på en individuelt behandlingsforløb målrettet det enkelte barns behov”.​

Vores opgave afhænger af det enkelte barns problematik. Der er forskel i at arbejde med alm. omsorgsvigtede børn og børn der er udredede (tidligt skadet / tilknytnings forstyrret, ADHD, Asperger syndrom osv.). Men for begge målgrupper spiller alderen en rolle i hvordan opgaven skal løses. Det er gruppesammensætningen der bestemmer afdelingens pædagogiske tiltag. Afhængig af hvor unge børnene er, bliver arbejdsplanen tilpasset dette faktum. Det er vigtigt at børnene oplever, at den primære kontaktpædagog er hos dem, så ofte som muligt. Igen kræver dette en omstillingsparathed hos den enkelte medarbejder.

En ligelig fordeling mellem kønnene, kvindelige og mandlige medarbejdere er også en vigtig del af dagligdagen på afdelingen. Sådan at rollerne ligner de hjemlige forhold mest muligt.​

Et døgn kunne se ud som skitseret:​

1. Morgensituationen. (vækning, morgenhygiejnen, morgenmad)

​Det er vigtigt at der tilstræbes en så positiv morgenstund som mulig. Denne danner ofte basis for resten af dagen. (1 til 2 medarbejdere)​

2. Formiddag.​​

Børnene er i skole eller tilsvarende form for aktivitet ud af huset.​

3. Middag / eftermiddag.​

Frokost og eftermiddag med forskellige aktiviteter som er tilpasset barnets formåen. Evt. indkøbsture, lektier, leg og andet. (2 medarbejde)​

4. Aften.​

Aftensmad (Tilberedning og spisesituationen.) Aftenhygge, højtlæsning og andre dagsafsluttende aktiviteter. (2 medarbejdere)

5. Nat.​

(1 sovende medarbejder i et centralt placeret værelse).​​

Det enkelte barn dags/ døgnrytme aftales ud fra det enkeltes behov.​​

Netop i børnenes aktive timer (morgen, eftermiddag, aften og weekenderne) skal personaledækningen være størst.

Forældrekontakten er for de fleste børns vedkommende en vigtig faktor i barnets trivsel. Og for yngre børn, hvor tidsfaktoren er en anden end hos ældre, er det vigtigt, at de har en kontinuerlig kontakt til deres forældre. Det kan være telefonsamtaler, enten med barn/ forældre, eller primærpædagogen/ forældre, men også besøg på afdelingen, hjemmebesøg og weekend hjemrejser (såfremt dette er muligt). Det tilstræbes, at forældrene er orienteret om alle aftaler og tiltag vedrørende deres barn, og at aftaler kommunikeres ud til forældrene, som en naturlig del af kontaktpersonsopgaven. Såfremt der er tale om ressourcestærke forældre inddrages de i aftaler og tiltag iht. målsætninger i behandlingsforløbet.​

Huset indretning og opbygning ligner et almindeligt barndomshjem mest muligt. Ideen er at skabe et hjem, som med dets normer, sikrer optimale opvækstbetingelser for vores børn og unge, ud fra børnenes formåen og forskellighed.​​

Der er en synlig og forståelig dags- og døgnrytme, med en så tæt som mulig oplevelse af en almindelig familiesituation med ritualer, traditioner, pligter og ansvar.​

De voksne er synlige, kærlige, stimulerende, ansvarlige, veluddannet, samarbejdsvillige, og omsorgsbevidste.​

I arbejdet med det enkelte barn tages der udgangspunkt i barnets problemstilling, og med mål og delmål, arbejdes der ud fra barnets realistiske niveau, og derved findes den enkeltes ressourcer og dermed udviklingsmuligheder. Fokus skal være på, at målet er realistisk og hverken for højt eller for lav sat.​

Medarbejdere og huset lægger vægt på følgende:​​

Være bevidst om ift. børn:​

 • At børn lærer og udvikler sig når ting giver mening.​
 • At børn har ønsker, drømme og mål.​
 • At børn ønsker troværdige rollemodeller.​
 • At børn skal tages alvorligt.​
 • At de børn som har det godt og er i balance, har lettere ved at lære og efterleve krav.​
 • At børn skal styrkes i bevidstheden om egen situation så tidligt som muligt. (F.eks. at leve med et handikap og være åben omkring det.)​

Være bevidste om ift. det pædagogiske arbejde:​

 • Vigtigheden af forældresamarbejde.​
 • Primær kontaktpædagogopgaven.​
 • Personale udvikling/kurser/ ansvar.​
 • At huset afspejler samfundets normer og regler.​
 • Et fagligt og kollegialt fællesskab med en fælles platform.​
 • Et ophold på ALTINGET, har en planlagt start (udgangspunkt), et planlagt indhold og en planlagt afslutning.