Hverdagen på Tindur

Afd. ”Tindur” indskriver målgruppen 12-18 år.

Børn/unge i alderen 12 år til 18 år kendetegnes ved at være fyldt med energi og nysgerrighed, om at udforske og opleve verden. Den unge er sulten efter stimuli og den unge søger- og afprøver grænser, i den ungdomskultur, som denne tilhører. Det er derfor særlig centralt at den unges base (hjemmet) er trygt, stabilt og med troværdige, ansvarsfulde og stimulerende voksne.​

Overskrifterne for de værdier afdelingen har som omdrejningspunkt er som følger: ”Hvert barn/ung har krav på omsorg, tryghed, opmærksomhed, kærlighed, opdragelse/stimuli, familiære rammer, samt krav på et individuelt behandlingsforløb målrettet den enkeltes behov”.​

Vores opgave afhænger af det enkelte barn/unges problematik. Der er forskel i at arbejde med almindeligt omsorgsvigtede børn/unge og børn/unge der er udredede (tidligt skadet / tilknytnings forstyrret, ADHD, Asperger syndrom osv.). Men for begge målgrupper spiller alderen en rolle i hvordan opgaven skal løses. Det er gruppesammensætningen der bestemmer afdelingens pædagogiske tiltag. Afhængig af hvor unge beboerne er, bliver arbejdsplanen tilpasset dette faktum. Det er vigtigt, at børnene/de unge oplever, at den primære kontaktpædagog er hos dem, så ofte som muligt. Igen kræver dette en omstillingsparathed hos den enkelte medarbejder.

En ligelig fordeling mellem kønnene, kvindelige og mandlige medarbejdere er også en vigtig del af dagligdagen på afdelingen. Sådan at rollerne ligner de hjemlige forhold mest muligt.​

Et døgn kunne se ud som skitseret:​

1. Morgensituationen. (Vækning, morgenhygiejnen, morgenmad)

​Klokken: 6.00-6.45 – Beboerne vækkes og går i bad.
Klokken: 7.10-7.25 – Morgenmad
Klokken: 7.30-7.55 – Beboerne cykler/går til skolen i byen
Klokken: 8.00 – Skolen starter

Det er vigtigt at der tilstræbes en så positiv morgenstund som mulig. Denne danner ofte basis for resten af dagen. (1 til 2 medarbejdere)​

2. Formiddag.​​

Børnene/de unge er i skole eller tilsvarende form for aktivitet ud af huset.​

3. Middag / eftermiddag.​

Klokken: 15.00 – Kaffe/saftevand med et let måltid – rugbrød, knækbrød, frugt, et stykke kage eller lign.
Klokken: 17.00 – Stilletime, hvor alle beboere har en time for sig selv på værelset, hvor der skal laves lektier og slappes af.

Eftermiddagen består af forskellige aktiviteter, som er tilpasset barnets/den unges formåen. Evt. indkøbsture, lektier, leg/fritid og andet. (2 medarbejde)​

I tidsrummet fra 15-17 og 18.30-sengetid er der forskellige ting at lave på Altinget, alt efter humør. Nogle spiller computer eller spil. Andre tager et spil bordfodbold/bordtennis, ser film, hopper på trampolin i haven eller hygger sig med de andre unge eller de rare voksne:)

Det tilstræbes at alle unge har en fysisk fritidsaktivitet i Farsø by, det kan være svømning, ridning, fodbold, håndbold, spring, badminton, motorsport, skydning, fitness mv.

4. Aften.​

Klokken: 17.00-18.30 – Aftensmad (Tilberedning og spisesituationen.)
Klokken: 21.00-21.30 – Aftenhygge, aftenkaffe og andre dagsafsluttende aktiviteter (2 medarbejdere)

Klokken: 21.30-22.00 – Godnat

5. Nat.​

(1 sovende medarbejder i et centralt placeret værelse).​​

Barnets/den unges dags- og døgnrytme aftales ud fra dennes behov.​​

Netop i børnenes/de unges aktive timer (morgen, eftermiddag, aften og weekenderne) skal personaledækningen være størst.

Forældrekontakten er for de fleste børns/unges vedkommende en vigtig faktor i barnets/den unges trivsel. Det er vigtigt, at de har en kontinuerlig kontakt til deres forældre. Det kan være telefonsamtaler, enten med barn/ forældre, eller primærpædagogen/ forældre, men også besøg på afdelingen, hjemmebesøg og weekend hjemrejser (såfremt dette er muligt). Det tilstræbes, at forældrene er orienteret om alle aftaler og tiltag vedrørende deres barn, og at aftaler kommunikeres ud til forældrene, som en naturlig del af kontaktpersonsopgaven. Såfremt der er tale om ressourcestærke forældre inddrages de i aftaler og tiltag iht. målsætninger i behandlingsforløbet.​

Huset indretning og opbygning ligner et almindeligt barndomshjem mest muligt. Ideen er at skabe et hjem, som med dets normer, sikrer optimale opvækstbetingelser for vores børn og unge, ud fra børnenes formåen og forskellighed.​​

Der er en synlig og forståelig dags- og døgnrytme, med en så tæt som mulig oplevelse af en almindelig familiesituation med ritualer, traditioner, pligter og ansvar.​

De voksne er synlige, kærlige, stimulerende, ansvarlige, veluddannet, samarbejdsvillige, og omsorgsbevidste.​

I arbejdet med barnet/den unge tages der udgangspunkt i dennes problemstilling, og med mål og delmål, arbejdes der ud fra barnet/den unges realistiske niveau, og derved findes den enkeltes ressourcer og dermed udviklingsmuligheder. Fokus skal være på, at målet er realistisk og hverken for højt eller for lav sat.​

Medarbejdere og huset lægger vægt på følgende:​​

Være bevidst om ift. børn/unge:​

 • At børn/unge lærer og udvikler sig når ting giver mening.​
 • At børn/unge har ønsker, drømme og mål.​
 • At børn/unge ønsker troværdige rollemodeller.​
 • At børn/unge skal tages alvorligt.​
 • At de børn/unge som har det godt og er i balance, har lettere ved at lære og efterleve krav.​
 • At børn/unge skal styrkes i bevidstheden om egen situation, så tidligt som muligt. (F.eks. at leve med et handikap og være åben omkring det.)​

Være bevidste om ift. det pædagogiske arbejde:​

 • Vigtigheden af forældresamarbejde.​
 • Primær kontaktpædagogopgaven.​
 • Personale udvikling/kurser/ ansvar.​
 • At huset afspejler samfundets normer og regler.​
 • Et fagligt og kollegialt fællesskab med en fælles platform.​
 • Et ophold på ALTINGET, har en planlagt start (udgangspunkt), et planlagt indhold og en planlagt afslutning.