Medarbejdere

På AlTINGET har vi udover ansatte i administrationen pt. 1 afdelingsledere, 14 pædagoger, to lønnede studerende, én madmor/ rengøringsdame, én pedel samt et kompetent vikarkorps.

På ALTINGET bestræber vi os på, at vores vikarkorps består af faste vikarer og evt. tidligere ansatte medarbejdere. Dette for at sikre, at medarbejderne i vagt på afdelingerne har kendskab til arbejdsgange, regler, pædagogik og metodik samt de beboerne der er indskrevet.

Navn: Simon Skou Nysum
Stilling: Pædagog / afd. leder på Tindur & Eska

Uddannelse/erfaring:
Uddannet pædagog og supervisor. Diplom uddannelse i ledelse UCN-Aalborg
Ansat på Altinget siden jan. 2012.

Navn: Gurli Fragtrup
Stilling: ​Pædagog​

Uddannelse/Erfaringer:
Uddannet pædagog fra Viborg pædagogseminarium.
11 års erfaring indenfor børne-ungeområdet.

Har været ansat på ALTINGET siden 01.02.2001

Navn: Rasmus Pugholm
Stilling: ​Pædagog
​​
Uddannelse/erfaring
KANDIDAT I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER
Aalborg Universitet | 2015 – 2017

PROFESSIONSBACHELOR I PÆDAGOGIK.
Professionsbachelor i pædagogik | Via Aarhus | AUG 2010- FEB 2014

Ansat på Altinget siden 01.09.2020. 5 års erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge på socialpædagogisk opholdssteder og botilbud.

Navn: ​Pauline Marcuse Catic
Stilling: ​Pædagog og praktikvejleder
​​
Uddannelse/erfaring
Uddannet pædagog fra UCN i Aalborg 2015.

Ansat på Altinget siden februar 2014. Har mere end 7 års erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder.

Navn: Anette Molly Sørensen
Stilling: Pædagog
​​
Uddannelse/erfaringer
Pædagog fra Ranum seminarium 1996.
​Døgninst. Fysisk/psykisk handikappede alderstrin 27-60 år.
Børnehaveklasse leder: alderstrin 5 til 7 år.
Skole-fritidsordning: alder fra 5-9 år

Ansat på ALTINGET siden 01.08.2009.

Navn: Zlatan Catic
Stilling: Pædagog
​​
Uddannelse/erfaringer
Pædagoguddannelsen ved Ranum seminariet – dimension januar 2007. Mere end 10 års erfaring inden for det socialpædagogiske område med børn og unge i alderen 10-18 år.

Ansat på Altinget siden 01.08.2009

Navn: Niels Graarup
Stilling: Vikar – Pædagog/lærer

Uddannelse/erfaring:
Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium 2003.
Speciallærer inden for § 20. 2 børn. Kembler udd. supervisor, uddannet inklusionvejleder
Linjefag: Matematik, idræt, historie og musik.

Har været tilknyttet ALTINGET som vikar siden 1998.

Navn: Dorthe Nygaard Christensen
Stilling: Madmor på Altinget

Uddannelse/Erfaring:
Uddannet kok og økonoma.
Ansat siden d. 01.10.2011

Navn: Lizette Bonde
Stilling: Socialpædagog

Uddannelse/erfaringer: Udd. socialpædagog, udd. supervisor, udd. stress-terapeut. Har mere end 15 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Ansat siden d. 01.10.18

Navn: Rikke Thougaard
Stilling: Pædagog og praktikvejleder

Uddannelse/Erfaringer: Uddannet pædagog i 2015 fra Viborg pædagog seminarium. 4-5 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Ansat siden d. 01.05.2018

Navn: Søren Kondrup Steen
Stilling: Pædagog / Lærer

Uddannelse/Erfaringer: Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg lærerseminarium i 2000.

  • Første modul af en Diplomuddannelse i ledelse (2017)
  • Kursus i kognitiv adfærdsterapi ved misbrug (2018)

Ansat på ALTINGET siden d. 01.09.20.

20 års erfaring med undervisning og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge på opholdssteder og botilbud.

Navn: Annika Meling Johansen
Stilling: Pædagog

Uddannelse/Erfaringer: Uddannet pædagog fra UCN-Aalborg i 2004.

Ansat på ALTINGET: 01.11.2020.

Har 15 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne på socialpædagogiske opholdssteder og botilbud.

Navn: Helle Brødslev
Stilling: Pædagog

Uddannelse/Erfaringer: Uddannet pædagog i 2017 fra VIA-college i Viborg. Uddannet kok. 8 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.
Ansat siden d. 01.09.2012