På Opholdsstedet Altinget vægter vi faglighed højt hos vores personale.

Der er en stor diversitet og erfaring i vores personale inden for socialområdet og størstedelen har specialiseret sig og videreuddannet sig inden for blandt andet: Mentalisering, miljøterapi og neuropædagogik.

Personalet på Opholdsstedet Altinget tilbydes løbende kurser og videreuddannelse, samt regelmæssig supervision. Vi er stolte over at have en høj anciennitet på Altinget, hvor flere medarbejdere har været ansat i over 10 år.

Vi har også et fastvikar team, der kender vores to afdelinger. Her på siden kan

du læse mere om vores dygtige personale, samt hvilke områder de er specialiserede indenfor.

Ledelse

​Jeppe Tribler Graarup

Stilling: Daglig leder

Uddannelse
Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg seminarium 2002.

Efteruddannelser
Speciallærer udd. Børn og unge indenfor autismespektret, NLP- practitioner uddannelse,
LOS/Mindbitz – Lederudviklingsforløb. Neuroaffektiv psykoterapi – Grundkursus v/ Susan Hart og Marianne Bentzen. Lederudviklingsforløb – Ledelse med hjerne og hjerte v. Peter Kofoed, Susan Hart og Marinane Bentzer. Diplom uddannelse i ledelse UCN-Aalborg.

Har været ansat på ALTINGET siden maj 2004.

Jeppe

Simon Skou Nysum

Stilling: Pædagog / afd. leder på  Eska

Uddannelse/erfaring:
Uddannet pædagog fra Skipper Clement seminariet januar 2003.

Uddannet supervisor på ”Kemplerinstituttet” august 2008.

Akademileder uddannelse i forandringsledelse  november 2013

Videreuddannelse og kurser:

Uddannelse samt tovholderfunktion i forskningsprojekt under socialministeriet:

“Det personlige fundament”, psykoterapeutuddannelsen. 2015

Diplomuddannelse:

    • Leder kommunikation (2017)
    • Professionelt lederskab (2017)
    • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling. (2018)
    • Organisation, udvikling og samskabelse (2019)

Derudover en lang række kurser indenfor  neuropædagokik, Neuropsykologi,
Arbejdsglæde, motivation i arbejdet, dobbeltdiagnoser. PAS:Pædagogisk Analyse System, Deltaget i kursusforløb med Center for Mentalisering. :

Simon

Lizette Bonde

Stilling: Pædagog / afd. leder på Tindur

Uddannelse/erfaring:

Uddannet pædagog 1999
Uddannet supervisor v/Albatros 2012
Pædagogisk diplom udd.2014
Uddannet stressterapeut 2021

Videreuddannelse og kurser:

Kognitiv terapi
ACT
Neuroaffectiv terapi
Mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge
Miljøterapi
Narrativ terapi

Lizette Bonde

​Karina Tribler Graarup
Stilling: Stedfortræder/lærer

Uddannelse
Uddannet folkeskolelærer siden 1998.
Diplomuddannelse i psykologi 2006, NLP- practitioner uddannelse.​
PAS-konsulent fra Munkholm kursus og projektcenter 2010.

Har været ansat på ALTINGET siden 2005

​Karina Tribler Graarup

Afdeling Eska

Gurli Fragtrup

Stilling: ​Pædagog​

Uddannelse/erfaringer:
Uddannet pædagog fra Viborg pædagogseminarium.
11 års erfaring indenfor børne-ungeområdet.

Har været ansat på ALTINGET siden 01.02.2001

Gurli-retro

Rasmus Pugholm

Stilling: ​Pædagog/Praktikvejleder
​​
Uddannelse/erfaring
Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 2017

Professionsbachelor i pædagogik Via Aarhus 2014

Ansat på Altinget siden 01.09.2020.

5 års erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge på socialpædagogisk opholdssteder og botilbud.

 

Videreuddannelse og kurser:

Deltaget i flere kursus forløb inden for mentalisering ved Center for mentalisering. (2013-2015)

Har deltaget i kursus dage ved Susan Hart omkring neuroaffektive udviklingspsykolog (2013)

Koordinator uddannelsen ved Aros Business Academy (2018)

Uddannet i værktøjet spillerum (2015)

Kursus dage i Narrativ terapi ved Dispuk (2017)

Rasmus

Anette Molly Sørensen

Stilling: Pædagog
​​
Uddannelse/erfaringer
Pædagog fra Ranum seminarium 1996.
​Døgninst. Fysisk/psykisk handikappede alderstrin 27-60 år.
Børnehaveklasse leder: alderstrin 5 til 7 år.
Skole-fritidsordning: alder fra 5-9 år

Ansat på ALTINGET siden 01.08.2009.

Molly-retro

Zlatan Catic

Stilling: Pædagog
​​
Uddannelse/erfaringer
Pædagoguddannelsen ved Ranum seminariet – dimension januar 2007. Mere end 10 års erfaring inden for det socialpædagogiske område med børn og unge i alderen 10-18 år.

Ansat på Altinget siden 01.08.2009

Zlatan

Afdeling Tindur

Pauline Marcuse Catic

Stilling: ​Pædagog og praktikvejleder
​​
Uddannelse/erfaring
Uddannet pædagog fra UCN i Aalborg 2015.

Ansat på Altinget siden februar 2014. Har mere end 7 års erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder.

Pauline

Søren Kondrup Steen

Stilling: Pædagog / Lærer

Uddannelse/Erfaringer:

Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg lærerseminarium i 2000.

  • Første modul af en Diplomuddannelse i ledelse (2017)
  • Kursus i kognitiv adfærdsterapi ved misbrug (2018)

20 års erfaring med undervisning og socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge på opholdssteder og botilbud.

Ansat på ALTINGET siden d. 01.09.20.

Søren

Annika Meling Johansen

Stilling: Pædagog

Uddannelse/Erfaringer: Uddannet pædagog fra UCN-Aalborg i 2004.

Ansat på ALTINGET: 01.11.2020.

Har 15 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne på socialpædagogiske opholdssteder og botilbud.

Annika Meling Johansen

Helle Brødslev

Stilling: Pædagog

Uddannelse/Erfaringer:

Uddannet pædagog i 2017 fra VIA-college i Viborg.

Uddannet kok.

8 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Ansat siden d. 01.09.2012

Helle Brødslev

Freja Sonne 

Stilling: ​Pædagog
​​
Uddannelse/erfaring.
Udannet pædagog 2021 ved UCN Aalborg

Erfaringer indenfor socialpsykiatrien med borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose

Freja Sonne

Per Møller

Stilling: ​Pædagog – Fastvikar
​​
Uddannelse/erfaring.

Pædagoguddannelsen Ranum Statsseminarium
Aug. 1997 – Feb. 2001

Videreuddannelse og kurser

Dec. 2015 Magtanvendelseskursus, Søttruphus
2013 – 2015 KRAP kursus, Søttruphus
2010 – 2012 Autismepilot uddannelsen, Søttruphus
Sept. 2009 Medicinhåndtering, Søttruphus
Nov. 2008 KAT – Kassen, Søttruphus
Marts 2007 Struktureret, Visualiseret specialpædagogik, Søttruphus
Nov. 2006 Neuropsykologi- neuropædagogik, Søttruphus

Per Møller

Administration

Tina Michelsen
Bogholder

Uddannelse
Uddannelse/erfaring

Har været ansat på ALTINGET siden d. 21. oktober 2013.

Tina

Dorthe Nygaard Christensen

Stilling: Madmor på Altinget

Uddannelse/Erfaring:
Uddannet kok og økonoma.

Ansat siden d. 01.10.2011

Dorthe

Faste vikar

Niels Graarup

Stilling: Vikar – Pædagog/lærer

Uddannelse/erfaring:
Uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium 2003.
Speciallærer inden for § 20. 2 børn. Kembler udd. supervisor, uddannet inklusionvejleder
Linjefag: Matematik, idræt, historie og musik.

Har været tilknyttet ALTINGET som vikar siden 1998.