Menneskesyn

Vi tror på, at alle mennesker er unikke og har krav på et humant og indholdsrigt liv. Et liv der bygger på frihed, omsorg, tryghed, selvstændighed, medbestemmelse og respekt. Vi ser mennesket som et selvstændigt individ, som tager ansvar for sine handlinger, valg og værdier. Vi tror deslige på, at mennesket er påvirket af kulturen. Den kultur/miljø man er en del af bliver formidlet gennem de sociale handlinger man indgår i.

ALTINGET har et humanistisk menneskesyn og tilgang til det socialpædagogiske arbejde.

ALTINGET’s beboer har krav på et individuelt og procesorienteret opholdstilbud, hvor beboernes kompetencer og potentialer stemmer overens med de målsætninger der sættes.

På ALTINGET ser vi beboernes muligheder frem for deres begrænsninger, men vi er realistiske og sætter vores krav og mål derefter. Vi ser de unges forskellighed som en styrke, der giver dynamik og trivsel. Vi tror på individets frihed og retten til selv at vælge. Derfor er det afgørende for os, at nyankomne beboere, frivilligt har valgt at flytte ind på ALTINGET, sådan at grundlaget og motivationen for udvikling er tilstede fra starten.

Vi tror på, at vi kan gøre en forskel. Gennem et tillidsfuldt, omsorgsfuldt og troværdigt samarbejde med vores beboere. Et samarbejde der er bygget op om gensidig respekt, fælles relationer, positive og optimistiske forventninger til fremtiden.

ALTINGET’s overordnede målsætning er, at give de unge anbragte redskaber, værktøjer, viden og indsigt til at skabe sig en bedre og mere indholdsrig tilværelse, således at de på egen hånd kan begå sig socialt, psykisk, fysisk og fagligt i vor tids moderne og komplekse samfund.