Til Sagsbehandler

Kerne- / Delydelser

ALTINGET er et privatejet socialpædagogisk opholdsted, godkendt til at drive opholdssted jf. serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

ALTINGET har to afdelinger

ESKA – som har 5 pladser til børn og unge i alderen 6-18 år.

TINDUR – som har 7 pladser + 1 udslusningsplads til børn og unge i alderen 10-18-23 år.


Venligst kontakt os for yderligere information vedr. visitations oplysninger og aktuelle priser.