Værdigrundlag

1. Familiært:
Varme, trygge og hjemlige opgivelser. Fokus på familiære værdier og traditioner.

2. Faglighed:
Innovation, supervision, dokumentation og videreuddannelse. En følelse af at være fagligt klædt på til opgaven.

3. Troværdighed:
”Vi siger hvad vi gør og gør hvad vi siger”! Grundlag for, at vi kan skabe mellemværender og relationer til vores beboere.

4. Hjerterum:
”Vi- værdi”, plads til forskelligheder og fællesskabsfølelse. Det giver ejerskab og gladere beboere og ansatte.